TEAM
left to right

> AKIRA IMAMURA
> YUICHI OHARA
> HIROKI MURAOKA
> YOJI MIZUSAWA
> HIROO KIKUTA / DJ TOM WAVES
> EMNO
> MAKOTO YAMAMURA
> FUTOSHI TAKANO